Opis
Dane techniczne
Instalacja
Dystrybutorzy
Kontakt
Zobacz film
Zobacz galerię
Instrukcja
 
   Instalacja

Montaż zaworu HYDRO-STOPPER jest prosty (należy go wykonać bez użycia narzędzi), polega na jego zamocowaniu nakrętką dokręcaną ręcznie do wylotu zaworu czerpalnego, z uwzględnieniem poniższych zaleceń:

  • bezwzględnie wymagane jest umieszczenie na wlocie dołączonego filtra w postaci uszczelki z sitkiem ze stali nierdzewnej.
  • umiejscowienie zaworu powinno zapewnić możliwość swobodnego ruchu dźwigni z pozycji A do pozycji B (patrz rysunek).
  • ponieważ korpus zaworu wykonany jest z tworzywa sztucznego niedopuszczalny jest montaż zaworu w instalacji sztywnej (np. pomiędzy dwoma rurami) mogącej wprowadzić na niego duże naprężenia


Do wylotu zaworu HYDRO-STOPPER przykręcić nakrętkę węża doprowadzającego wodę do pralki lub zmywarki. Przed umieszczeniem baterii w pojemniku zaworu HYDRO-STOPPER należy odczytać umieszczoną na niej datę określającą koniec okresu gwarancji producenta. Data ta wpisana do etykiety samoprzylepnej, umieszczonej w widocznym miejscu, będzie określała termin wymiany baterii.UWAGA: Baterię umieścić zgodnie ze znakami (+ /-) w pojemniku zaworu HYDRO-STOPPER i zakleić pojemnik dołączoną samoprzylepną uszczelką.

Następnie należy wykonać test sprawdzający działanie zaworu HYDRO-STOPPER. Polega on na ustawieniu dźwigni zaworu w pozycji A (zawór otwarty) i umieszczeniu czujnika w plamie wodnej (patrz rysunek), co przy prawidłowo działającym zaworze powinno spowodować przemieszczenie się dźwigni do pozycji B (zawór zamknięty).Po stwierdzeniu prawidłowego działania zaworu HYDRO-STOPPER należy czujnik umieścić na podłodze w pobliżu pralki lub zmywarki (w najniższym punkcie) oraz przemieścić dźwignię zaworu do pozycji A. Instalacja zakończona.Zawór przeciwzalaniowy HYDRO-STOPPER jest dodatkowym zabezpieczeniem radykalnie zmniejszającym prawdopodobieństwo zalania pomieszczenia. Rozwiązanie to jest chronione patentem europejskim nr 0672446.

 
© HYDROSTOP ELECTRONIC 2015, ul. Szamarzewskiego 78/82, 60-569 Poznań, POLAND
Hydro-stopper, Hydrostopper, Waterstop, Water-stop, Aquastop, Aqua-stop, Unistop, Uni-stop created by A&M Company